Sezonowe przechowywanie opon i całych kół powinno odbywać się:

  • w regularnie wietrzonym i suchym pomieszczeniu, w którym nie ma bezpośredniego dostępu do światła słonecznego oraz wilgoci
  • z dala od wszelkich chemicznych substancji, rozpuszczalników lub substancji ropopochodnych, które mogą rozpuścić gumę
  • z dala od wszelkich ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić oponę
  • opony nie powinny być przez długi czas przechowywane w stosach – z wyjątkiem sytuacji, gdy są zamontowane na kołach oraz napompowane, niewskazane jest też zgniatanie ich ciężkimi przedmiotami
  • należy unikać grzejników, płomieni lub żarzących się przedmiotów oraz materiałów, które mogą wywołać iskry czy wyładowania elektryczne – takich jak prostowniki
  • wszelkie prace z oponami takie jak ich wymiana czy serwis należy wykonywać w rękawicach ochronnych
  • przechowywanie opon wraz z obręczami – opony powinny być podwieszane lub układane w stos
  • przechowywanie opon bez obręczy – opony powinny być ustawiane w pozycji pionowej oraz obracane co cztery tygodnie